fbpx

අපගේ වෘත්තීය උපදේශන ප්‍රවේශය

තෝරා ගැනීම යනු විසි එක්වන සියවසෙහි ජීවිතය ප්‍රධාන කොටසකි. සෑම දිනකම අපට තෝරා ගැනීම් සිදු කිරීමට සිදු වේ. ඇතැම් තීරණ සරළ ඒවා වේ. අධ්‍යාපන මග වැනි වෙනත් තීරණ සංකීර්ණ හා සාපේක්ෂව මිළ අධික තීරණ වේ. තෝරා ගැනීම් රැසක් හා තොරතුරු විශාල ප්‍රමාණයක් පැවතීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා ‍කාලය හා ශ්‍රමය ද වැය කිරීමට සිදුවේ. අවුරුදු 16, 18 ‍දී හෝ උපාධිධාරියෙකු ලෙස වෘත්තිය හා අධ්‍යාපනය පිළිබඳ තෝරා ගැනීම් සිදු කිරීමේදී උසස් ගුණාත්මකභාවයෙන් යුතු තොරතුරු, උපදෙස් හා මාර්ගෝපදේශයනය මනා තීරණ ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍යවේ.

නිවැරදි වෘත්තිය තෝරා ගැනීම ශිෂ්‍ය ජීවිතයේ වැදගත් ම තීරණයන්ගෙන් එකකි.

“CareerMe” මගින් මිනිසා සහ තාක්ෂණය සම්බන්ධ වූ පියවර තුනකින් යුතු දෙමුහුන් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන විසඳුමක් හරහා ශිෂ්‍යයන්ට සහාය ලබා දෙනු ලැබේ. අපගේ වෙබ් පෝටලය හරහා නොමිළේ සපයන වෘත්තීය පරීක්ෂණය මගින් ශිෂ්‍යයන්හට ඔවුන්ගේ කුසලතාවන්, හැකියාවන් හා රුචිකත්වයන්ට ගැලපෙන වෘත්තීන් සොයා ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත. ඉන්පසුව CareerMe උපදේශකයෙකු සමග සිදු‍ කෙරෙන පුද්ගලිකකරණය කරන ලද සාකච්ඡාව යෝජිත වෘත්තීන් අතුරින් හොඳම වෘත්තිය තෝරා ගැනීමට ශිෂ්‍යයන්හට ඉවහල් වනු ඇත. පසුව අප විසින් ඔබගේ තෝරා ගත් වෘත්තිය සඳහා හැදෑරිය යුතු අධ්‍යාපන හා පුහුණුවලට අදාළ විකල්පයන් නිර්දේශ කෙරෙන වෘත්තීය ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කරනු ලැබේ.

ඔබගේ වෘත්තිය සැලසුම් කිරීම ඇරඹීම කල් නොදමන්න.

වෘත්තිය පිළිබඳ තීරණ ගැනීම

සාම්ප්‍රදායික ලෙස බොහෝ ශිෂ්‍යයන් වෘත්තිය ‍තෝරා ගනු ලබන්නේ තම විභාග ප්‍රතිඵල, දෙමව්පිය උපදෙස් හෝ මිත්‍ර බලපෑම මත පදනම්වය. පාසලින් පසු අධ්‍යාපනය සඳහා වසර ගණනාවක් වටිනා කාලය හා මුදල් වැය කළ පසුව තෝරා ගත් රැකියාව තමන්ට නොගැලපෙන රැකියාවක් ‍බව බොහෝ දෙනෙක් ‍අවබෝධ කර ගන්නා අතර එයට අකමැති වෙති. එබැවින් ඔවුන්ට මුල සිට නැවතත් ආරම්භ කිරීමට සිදු වේ. එය මිළ අධික අත් වැරදීමකි.

CareerMe මගින් එම අත් වැරදීම සිදු ‍නොවීම සඳහා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ක්‍රම ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. පළමුව ඔබේ පෞරුෂත්වයට, කුසලතාවන්ට හා රුචිකත්වයන්ට ගැලපෙන වෘත්තිය තෝරා ගන්න. ඉන් පසුව එයට ළඟා වීම සඳහා වන අධ්‍යාපනික විකල්පයන් සැලසුම් කරන්න. සාර්ථක හා ප්‍රතිලාභ සහිත වෘත්තයකට මග එයයි.

අපගේ වෘත්තිය මාර්ගෝපදේශන ක්‍රියාවලිය

අපගේ CareerMe පෝටලයට ඇතුළු වී ආචාර්ය ජෝන් හොලන්ඩ්ගේ “Making Vocational Choices” (වෘත්තීය තෝරා ගැනීම් සිදු කිරීම) මත පදනම් වූ අපගේ නොමිළේ සැපයෙන වෘත්තීය පරීක්ෂණයට මුහුණ දීම පළමු පියවර වේ.

වාර්තාව මගින් වෘත්තීය පෞරුෂත්ව හයක් මත පදනම්ව ඔබ හඳුනා ගැනේ. එනම් යථාර්ථවාදී (R), විමර්ශනාත්මක (I), කලාත්මක (A), සමාජශීලී (S), උත්සහාවන්ත (E) හා සාම්ප්‍රදායික (C) ලෙස වේ. (එය RIASEC ලෙස ද හැඳින්වේ). පසුව ඔබගේ පෞරුෂත්වයට හා රුචිකත්වයන්ට වඩාත් ගැලපෙන රැකියාවන් ලැයිස්තුගත කරනු ලැබේ.

වෘත්තීය පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කළ පසුව ඔබට ඔබ පිළිබඳව හා ඔබට සරිලන වෘත්තීය විකල්පයන් පිළිබඳ මනා අදහසක් ලැබෙනු ඇත. මීළඟ පියවර වන්නේ මෙම වෘත්තීය විකල්පයන් පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමයි. ඔබට ඇති විකල්පයන් පිළිබඳව කටයුතු කිරීමට හා වෘත්තීය ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර ගැනීම සඳහා සහාය වීම සඳහා CareerMe උපදේශකවරයෙකු හමුවීමට වේලාවක් වෙන් කර ගැනීම සඳහා ඉල්ලීමක් කරන්න.

නිශ්චිත වූ ක්ෂේත්‍රයකට අදාළ වෘත්තියක නියැලීම පිළිබඳ විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් සාකච්ඡාවෙහි දී සිදු කෙරෙනු ඇත. නිශ්චිත වූ වෘත්තියකට අදාළ රාජකාරි, අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා, මෙම පාඨමාලා පවත්වන ආයතන, උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට ලැබෙන රැකියා අස්ථාවන් ආදිය පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරේ ?

ඔබේ වෘත්තීය පිළිබඳ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව ඔබගේ අනාගත වෘත්තිය පිළිබඳ දැනුවත් තීරණයක් ගැනීමට සූදානම්ය. ඔබ‍ගේ වෘත්තිය පිළිබඳ සාකච්ඡාව මත පදනම්ව අප විසින් ඔබගේ තෝරා ගත් වෘත්තිය සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කරනු ලැබේ. ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් යනු ඔබගේ මීළඟ පියවර පිළිබඳ දැක්වෙන සැලැස්මකි. එමගින් රැකියාවත් තෝරා ගැනීමේ සිට ඔබගේ තෝරා ගත් රැකියාවෙහි නිරත වීම දක්වා කටයුතු කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න දක්වනු ලැබේ.

ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පළමු වර තෝරා ගත් වෘත්තීය විකල්පය(න්) මත පදනම් වේ. අවශ්‍ය වන ගුණාංග, අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, රැකියාවේ ස්වභාවය හා ඔබගේ වෘත්තීය තෝරා ගැනීම් සඳහා විභව්‍ය සේවා යෝජකයන් පිළිබඳ එමගින් විස්තර කෙරෙනු ඇත. ඔබට අවශ්‍ය හෝ අවශ්‍ය නොවන වෘත්තිය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා මෙම ක්‍රියාවලිය ඉවහල් වනු ඇත. 

අප සමග කතා කර ඔබගේ අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය තීරණ කෙරෙහි අපට සහාය විය හැකි ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර දැනගන්න.

 

ඔබගේ වෘත්තීය ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කරන්නේ කෙසේද?

 

  • වෘත්තීය පරීක්ෂණය සම්පූර්ණ කරන්න
  • CareerMe උපදේශකවරයා හමු වීම සඳහා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීමට ඉල්ලීමක් කර මාර්ගෝපදේශ පැකේජය තෝරා ගන්න
  • සේවාදායක ඉල්ලුම් පත්‍රය භාර දීම හා හමු වන වේලාව තහවුරු කිරීම සඳහා ඊමේල් පණිවිඩයක් ලබා ගන්න
  • ගෙවීම සිදු කර (බැංකු මගින් හෝ පුද්ගලිකව) අපගේ වෘත්තීය උපදේශකවරයා හමුවන්න
  • ඔබගේ තෝරා ගත් වෘත්තිය(වෘත්තීන්) සඳහා පුළුල් වෘත්තීය ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ලබා ගන්න

පුද්ගලිකකරණය කරන ලද සාකච්ඡාවක් අවශ්‍ය වන්නේද?

Demos

Layout

Wide
Boxed